Atpakaļ

July 17, 2023

Apstiprināts projekts "Jauniešu digitālā akadēmija"

Apstiprināts projekts "Jauniešu digitālā akadēmija"

Šī gada maijā jauniešu biedrība “Move up” sadarbībā ar Jauniešu programmēšanas un tehnoloģiju centru un Codelex iesniedza projektu “Jauniešu digitālā akadēmija”, kura mērķis ir sekmēt Pierīgas jauniešu, īpaši Mārupes, Ādažu un Ogres novada jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvu pilsonisko līdzdalību - iesaisti nevalstiskās organizācijās, skolas vai pilsētas jauniešu domēs, aktivitātēs un sadarbībā ar minētajām pašvaldībām attīstīt digitālo jaunatnes darbu.

Projekta apakšmērķi ir:

  • ar izglītojošo apmācību starpniecību par tēmām digitālie rīki un digitālais mārketings, novadu jauniešiem, tai skaitā domēm, skolēnu pašpārvaldēm un citām jaunatnes organizācijām apgūt     zināšanas un prasmes digitālo tehnoloģiju jomā un pašiem būt kompetentiem     piesaistīt jaunus biedrus savām organizācijām; 
  • ar projekta aktivitāšu starpniecību piesaistīt biedrībai “Move up” jaunus biedrus, 
  • informēt jauniešus par NVO un resursu piesaisti organizāciju attīstībai;
  • sadarbībā ar Codelex un Jauniešu programmēšanas un tehnoloģiju centru, īstenojot hakatonus uzzināt no pašiem jauniešiem par viņu sasniedzamību un jauniem rīkiem;
  • veicināt karjeras izglītību un nodarbinātību - uzlabojot katra jaunieša digitālās kompetences;
  • ar projekta noslēguma pasākuma starpniecību informēt Pierīgas pašvaldības, īpaši iesaistītos novadus par jauniešu izstrādātajām praktiskajām idejām par sasniedzamību un informēt par digitālā darba ar jaunatni rezultātiem, ko nākotnē jaunatnes darbiniekiem izmantot savā ikdienā.

Projekta tiešā mērķauditorija ir jauniešivecumā no 14 līdz 25. gadiem, īpaši tie jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs. Kopā minimums 240 personas. 

Projekta ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

  • 2 veidu apmācības par digitālajiem rīkiem un digitālo mārketingu (katrāno apmācībām 90 jaunieši, 30 jaunieši no katra novada);
  • 3 neformālās tikšanās katrā no novadiem par NVO un resursu piesaistiorganizācijām (90 jaunieši, 30 jaunieši no katra novada);
  • Divu veidu digitālie hakatoni, (viens starpnovadu hakatons - 60 jauniešiem,20 jaunieši no katra novada un otrs hakatons 20 jauniešiem, kas mācās pilsētas skolās (tehnikumos un augstskolās) līdz 25.g.);
  • Projekta noslēguma pasākums, tai skaitā izvērtējuma tikšanās un reizē sadraudzības vakars kopā ar citām Pierīgas pašvaldībām un organizācijām, lai veidoto jaunus projektus darbā ar jauniešiem, izmantojot multividi.

Projekta aktivitātes plānots uzsākt jau šī gada septembrī un noslēgt līdz šī gada beigām.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Vai Tev ir jautājumi?

Apskati atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem BUJ sadaļā.

Apskatīt