Atpakaļ

July 17, 2023

Nometne bērniem un jauniešiem "M-up digital 2023"

Nometne bērniem un jauniešiem "M-up digital 2023"

"M-up digital" Internacionālās nometnes: Digitālās Prasmes, Radošums un Sadarbība jauniešiem no Latvijas un Ukrainas!

Mārupes novadā norisināsies divas internacionālās nometnes "M-up digital", kas aizraujošu piedzīvojumu pilnām dienām pulcēs gan Mārupes novada, gan Ukrainas bērnus un jauniešus. Šīs nometnes notiks no 14. līdz 18. augustam un no 21. līdz 25. augustam, kopā pulcējot 30 bērnus un jauniešus (vecumā 8-15 gadiem) katrā no nometnēm.


Pieteikšanās Latvijas bērniem un jauniešiem ir noslēgusies

Pieteikšanās Ukrainas bērniem un jauniešiem: https://forms.gle/ya2ikzwX4Q5Xr1HU6

Nometnes mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par digitālo pasauli, tāsiespējām un ietekmi, kā arī attīstīt viņu digitālās prasmes un kompetences. Veicināt Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvi un integrēšanos starp Latvijas bērniem un jauniešiem.

"M-up digital" nometne tiks veidota, lai attīstītu bērnu un jauniešu radošumu,kritisko domāšanu, sadarbības prasmes un problēmu risināšanas spējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas. Nometne nodrošinās dalībnieku izpratni par digitālās pasaules drošību un atbildīgu un lietderīgu tās izmantošanu ikdienā.

Galvenie mērķi, kas tiks sasniegti šajā nometnē, ir:

1.    Izpratne par digitālo pasauli: Dalībnieki iegūs dziļāku izpratni pardigitālo tehnoloģiju un inovāciju nozīmi, kā arī to ietekmi uz sabiedrību un ikdienas dzīvi.

2.   Digitālo prasmju attīstība: Dalībnieki apgūs dažādas digitālās prasmes, piemēram, mācīsies lietot digitālās ierīces un rīkus, izmantojot dažādas digitālās platformas un programmas.

3.   Radošuma un inovācijas veicināšana: Dalībnieki tiks iesaistīti radošās darbnīcās un projektos, kas veicina viņu iztēli un inovatīvas domāšanas spējas digitālajā vidē.

4.   Komunikācijas un sadarbības prasmju attīstība: Dalībnieki tiks iesaistīti grupu aktivitātēs un projektos, kas veicina komandas darbu, sadarbību un efektīvu komunikāciju digitālajā vidē, kā arī veicina valodu apguvi.

5.   Drošības un atbildības izpratne: Dalībnieki apgūs digitālās pasaules drošības principus un privātuma aizsardzību, kā arī atbildīgu digitālo rīku lietošanu, lai nodrošinātu aizsardzību sev un citiem digitālajā vidē.

Nometni organizē Mārupes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, savukārt nometnes aktivitātes tiek nodrošinātas ar Jauniešu programmēšanas un tehnoloģiju centra un jauniešu biedrības "Move up" atbalstu. Nometnes vadītājs ir Einārs Ervīns Deribo, sertifikāta Nr.067-00002.

Šī nometne tiek organizēta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Pievienojies"M-up digital" nometnēm un atklāj jaunās digitālās iespējas, radošumu un draudzību starp jauniešiem no Latvijas un Ukrainas!

 

Sīkāka informācija:

Nometnes vadītājs

Einārs Ervīns Deribo

einars@jptc.lv

T.29854280

---

"M-up digital" Міжнародний табір : Цифрові навички, творчість та співпраця длямолоді з Латвії та України!"


"M-up digital" Міжнародні табори: Цифрові навички, творчість таспівпраця для молоді з Латвії та України! У районі Марупе відбудуться дваміжнародні табори "M-up digital", які зберуть дітей та молодь як зМарупе, так і з України, на цікавих пригодницьких днях. Ці табори пройдуть з 14по 18 серпня та з 21 по 25 серпня, залучивши по 30 дітей та молоді вкожному з таборів.

Реєстрація для дітей та молоді з України: https://forms.gle/ya2ikzwX4Q5Xr1HU6

Метоютаборів є підвищення розуміння дітей та молоді про цифровий світ, йогоможливості та вплив, а також розвиток їх цифрових навичок і компетенцій.Сприяти оволодінню українською мовою дітей та молоді з України та їх інтеграціїз дітьми та молоддю Латвії. Табір "M-up digital" буде організованийдля розвитку творчості, критичного мислення, навичок співпраці та вміння вирішуватипроблеми, використовуючи цифрові технології. Табір надасть учасникам розуміннябезпеки цифрового світу та відповідального й корисного використання його нащодень. Основні цілі, які будуть досягнуті в цьому таборі, такі:

  1. Розуміння цифрового світу: Учасники отримають глибше розуміння значення цифрових технологій та інновацій, а також їх впливу на суспільство та повсякденне життя.
  2. Розвиток цифрових навичок: Учасники оволодіють різними цифровими навичками, такими як використання цифрових пристроїв та інструментів, використання різних цифрових платформ та програм.
  3. Сприяння творчості та інновацій: Учасники будуть залучені до творчих майстерень та проектів, що сприяють їх уяві та інноваційним мисленню в цифровому середовищі.
  4. Розвиток комунікативних та співпрацевіх навичок: Учасники будуть залучені до групових активностей та проектів, що сприяють роботі в команді, співпраці та ефективній комунікації в цифровому середовищі, а також сприяють вивченню мови.
  5. Розуміння безпеки та відповідальності: Учасники освоють принципи безпеки цифрового світу та захисту приватності, а також     відповідальне використання цифрових інструментів для забезпечення захисту     себе та інших у цифровому середовищі.

Табір організовує Марупська міська відділення відділу освіти,культури та спорту, а також підтримується центром молодіжного програмування татехнологій та молодіжною організацією "Move up".

Керівником табору єЕйнарс Ервінс Дерибо, сертифікат № 067-00002.

Цей табір організовується врамках програми "Підтримка таборів для дітей та молоді України таЛатвії" за фінансування з державного бюджету.

Приєднуйся до таборів "M-up digital" і відкрий нові цифрові можливості, творчість та дружбуміж молоддю Латвії та України!

Додатковаінформація:
Керівник табору
Ейнарс Ервінс Дерибо
einars@jptc.lv
+371 29854280

Vai Tev ir jautājumi?

Apskati atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem BUJ sadaļā.

Apskatīt