Mācies, dari & audz kopā ar profesionāļiem!

Mācību process, kas balstīts uz projektu izstrādi un grupu darbu, veicinās savstarpējo sadarbību un zināšanu apmaiņu.

Piedalies “Nākotnes tehnoloģiju līderu akadēmijā” - programmēšanas un tehnoloģiju kursā, kas ir veidots, lai iedvesmotu un attīstītu jauniešus.

Mācību programmas pamatā ir interaktīva un praktiska pieeja, kur katrs jaunietis tiek iekļauts nelielā, trīs cilvēku mācību grupā, garantējot individuālu uzmanību un personalizētu mācību pieredzi. Projekta mērķis ir izstrādāt reālus un praktiskus projektus.

Dalības maksa

Tikai 50 EUR / mēnesī

20% no summas atgūsti nodokļos katru gadu
Reģistrējies šodien!

Kas ir iekļauts?

Dalība ikmēneša programmēšanas izaicinājumā ar vērtīgām balvām

Katru mēnesi skolas vecuma jaunieši no visas Latvijas piedalās JPTC izaicinājumā un sacenšas par vērtīgām balvām, veidojot dažādu līmeņu projektus, saņemot konsultācijas un ieteikumus no mentoriem.

Atgriezeniskā saite no profesionāļiem, mentoriem un citiem jauniešiem

IT profesionāļu klātbūtne un regulāra atsauksmju sniegšana nodrošina, ka ikviens var saņemt nepieciešamo atbalstu un uzlabot savu mācīšanās procesu. Papildus tiek veicināta arī savstarpējā komunikācija un atbalsts grupās, kas sekmē ciešāku sadarbību un efektīvāku zināšanu apmaiņu starp dalībniekiem.

Iespēja piedalīties starptautiskos projektos

JPTC, sadarbojoties ar citām organizācijām, piedalās dažādos starptautiskos projektos, kuros iesaistīti jaunieši no dažādām Eiropas Savienības valstīm. Aktīvākajiem “Nākotnes tehnoloģiju līderu akadēmijas” dalībniekiem ir iespēja piedalīties tādos projektos kā "Where Is Digital YOUth?" un citos JPTC organizētajos pasākumos.

Uzzināt vairāk

Vizītes uz labākajiem IKT uzņēmumiem Latvijā

JPTC regulāri organizē pieredzes vizītes uz populārākajiem IKT uzņēmumiem Latvijā - Gravity Team, Draugiem Group, Magebit un daudziem citiem.

Aktīvākajiem “Nākotnes tehnoloģiju līderu akadēmijas” dalībniekiem ir iespēja doties pieredzes vizītēs, lai palielinātu interesi par tehnoloģijām, veidotu jaunus kontaktus un smeltos iedvesmu veiksmīgas karjeras izveidei nākotnē.

Uzzināt vairāk

Strukturēti uzdevumi un aktuālas tehnoloģijas

Uzdevumi ir veidoti tā, lai rosinātu domāšanu un attīstītu problēmu risināšanas prasmes, uzdevumiem kļūstot pakāpeniski sarežģītākiem un sagatavojot dalībniekus tikt galā ar aizvien vairāk sarežģītākām situācijām. Mēs pievēršam uzmanību ne tikai uzdevumu sarežģītībai, bet arī tehnoloģiju izmantošanai, kas atbilst nozares standartiem un prasībām.

Dinamiskas mācību grupas

Mācības norisinās trīs cilvēku grupās, radot vidi, kurā ikviens dalībnieks var justies ērti, aktīvi piedalīties un dalīties savā pieredzē. Šāda pieeja veicina efektīvu sadarbību un komunikāciju, kas ir nepieciešama jebkuras veiksmīgas komandas darbībai tehnoloģiju nozarē.

Nepārtraukta attīstība un atgriezeniskā saite

Reizi nedēļā IT profesionālis izskata iesniegtos darbus un sniedz atgriezenisko saiti, norādot, vai uzdevums ir pilnībā izpildīts vai nepieciešams veikt uzlabojumus. Šī procesa mērķis ir nodrošināt skaidru un konstruktīvu atgriezenisko saiti, kas palīdz dalībniekiem uzlabot savas prasmes un sagatavoties nākamajiem uzdevumiem.

Daži no projektiem, kurus dalībnieki spēs patstāvīgi izveidot

Pārgājienu plānošanas lietotne

Izveidot lietotni, kas ļauj pārgājienu entuziastiem atrast labākās pārgājienu takas, plānot maršrutus, uzaicināt draugus un dalīties ar savu pieredzi.

Pārgājienu plānošanas lietotne

Apraksts

Pārgājienu plānošanas lietotne ir lielisks palīgs pārgājienu entuziastiem, lai atrastu, plānotu un izbaudītu pārgājienus. Lietotāji var apskatīt detalizētas kartes, meklēt takas pēc grūtības pakāpes, ainavas veida vai atsauksmēm no citiem kopienas dalībniekiem. Tā piedāvā iespēju izveidot maršrutus, pievienot piezīmes un saglabāt īpašas vietas, kā arī uzaicināt draugus uz kopīgiem pārgājieniem. Lietotne ļauj arī dalīties ar pārgājienu pieredzi sociālajos tīklos, iekļaujot fotogrāfijas, maršrutus un personīgus stāstus.

Kas tiks apgūts
 • Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (GIS) izmantošana: Apgūsi, kā integrēt un izmantot GIS tehnoloģijas, lai attēlotu un analizētu kartes, maršrutus un ģeogrāfiskos datus.
 • Lietotāju iesaistes un sociālo tīklu integrācija: Iemācīsies, kā veicināt lietotāju aktivitāti, piedāvājot iespējas uzaicināt draugus, dalīties pieredzē un veidojot kopienas.
 • Mobilās lietotnes izstrādes pamati: Attīstīsi prasmes mobilo lietotņu dizainā un funkcionalitātē, uzlabojot lietotāja pieredzi un interaktīvās iespējas.
 • Lēmumu pieņemšana un problēmu risināšana: Apgūsi, kā analizēt lietotāju vajadzības un piedāvāt risinājumus, piemēram, izvēloties piemērotākās takas un plānojot maršrutus.

+

Agar.io

Izveidot aizraujošas spēles Agar.io tiešsaistes spēles klonu, kurā spēlētāji kontrolē mikroskopiskas šūnas, ēdot mazākas daļiņas, lai augtu un izvairās no lielākiem konkurentiem, cenšoties netikt apēstiem.

Agar.io

Apraksts

Piedzīvojuma spēle Agar.io ir dinamiska daudzspēlētāju spēle. Šajā spēlē spēlētāji pārvalda mikroskopisku šūnu virtuālā vidē, mērķis ir augt, ēdot mazākas daļiņas un izvairoties no lielākajiem spēlētājiem. Spēlē ir iekļauta reāllaika mijiedarbība un stratēģija, kur spēlētājiem jāplāno savi gājieni, lai izdzīvotu un dominētu. Spēle veicina stratēģisko domāšanu un spēju ātri reaģēt, piedāvājot spēlētājiem izaicinājumus un sacensties ar citiem spēlētājiem tiešsaistē.

Kas tiks apgūts
 • Tīklojuma programmēšana un daudzspēlētāju integrācija: Apgūsi, kā izveidot un pārvaldīt daudzspēlētāju savienojumus tiešsaistes vidē, nodrošinot spēles sinhronizāciju un interaktīvu pieredzi.
 • Dinamiskas sistēmas un lietotāja saskarnes izstrāde: Attīstīsi prasmes projektēt intuitīvu un dinamisku lietotāja saskarni, kas atspoguļo spēles dinamiku un spēlētāja progresu.
 • Loģikas un spēles mehānikas programēšana: Apgūsi, kā izstrādāt spēles mehāniku, kas sekmē spēlētāju izaugsmi un mijiedarbību, balstoties uz ēšanas un izdzīvošanas principiem.
 • Stratēģiskā domāšana un lēmumu pieņemšana: Attīstīsi spēju ātri pieņemt lēmumus un izstrādāt stratēģijas, lai izdzīvotu un veiksmīgi augtu spēles virtuālajā pasaulē.

+

Pico Park

Izstrādāt spēles Pico Park klonu. Spēle balstīta uz sadarbību un kopīgu problēmu risināšanu, kurā spēlētājiem jāstrādā kopā, lai virzītos cauri dažādiem līmeņiem un izaicinājumiem.

Pico Park

Apraksts

Komandas piedzīvojumu spēle Pico Park ir aizraujoša daudzspēlētāju spēle. Šajā projektā spēlētājiem jāveic kopīgi uzdevumi, izmantojot katras rakstzīmes unikālās spējas, lai atrisinātu mīklas un virzītos cauri līmeņiem. Katrs līmenis prasa komandas darbu, loģisku domāšanu un radošas pieejas problēmu risināšanā, piedāvājot spēlētājiem gan izaicinājumus, gan izklaidējošu pieredzi. Spēle ir veidota tā, lai veicinātu sadarbību un komunikāciju starp spēlētājiem, piedāvājot dažādas interaktīvas aktivitātes un kopīgas uzvaras svinēšanu.

Kas tiks apgūts
 • Sadarbības un komunikācijas prasmes: Apgūsi, kā veiksmīgi sadarboties ar citiem spēlētājiem, izmantojot komunikāciju un komandas darbu, lai sasniegtu kopīgus mērķus.
 • Spēļu dizaina un programēšanas pamati: Attīstīsi izpratni par spēļu izstrādes procesu, iekļaujot loģiku, lietotāja saskarnes dizainu un spēles mehānikas izveidi.
 • Problēmu risināšana un loģiskā domāšana: Apgūsi, kā identificēt un risināt problēmas, izstrādājot radošus un loģiskus risinājumus spēles mīklu un uzdevumu veidā.
 • Programmēšanas valodas un izstrādes rīki: Iemācīsies izmantot atbilstošas programmēšanas valodas un izstrādes rīkus, lai realizētu spēles konceptu un funkcionalitāti.

+

Snake.io

Izveidot Snake.io spēles klonu, kuru spēlē vairāki spēlētāji uz viena laukuma tiešsaistē. Spēles mērķis ir izvairīties no šķēršļiem, vākt punktus, lai čūska augtu lielāka, un censties likt sķēršļus citiem dalībniekiem.

Snake.io

Apraksts

Čūska ir dinamiska tiešsaistes spēle, kurā spēlētāji vadīs čūskas, konkurējot ar citiem tiešsaistes spēlētājiem. Spēlētājiem jāsavāc punkti uz laukuma, lai padarītu savu čūsku garāku, vienlaikus izvairoties no sadursmēm ar citām čūskām. Spēle prasa strauju reakciju un stratēģisku domāšanu, lai izvairītos no pretiniekiem un viltīgi izmantotu savu garumu, lai ierobežotu un izslēgtu konkurentus. Projekts ietvers spēles servera izveidi, kas pārvaldīs daudzspēlētāju savienojumus, un klienta izstrādi, kas nodrošina vienmērīgu un aizraujošu spēlētāju pieredzi.

Kas tiks apgūts
 • Tīklojuma programmēšana: Apgūsi, kā izveidot daudzspēlētāju tiešsaistes savienojumus, lai spēlētāji varētu sacensties reāllaikā.
 • Interaktīvas saskarnes izstrāde: Iemācīsies veidot dinamisku un atsaucīgu lietotāja saskarni, kas uzlabo spēles pieredzi.
 • Loģikas un spēles mehānikas programēšana: Attīstīsi prasmes programmēt spēles loģiku un mehāniku, kas nepieciešama, lai radītu aizraujošu un izaicinošu spēli.
 • Komandas darbs un problēmu risināšana: Uzlabosi spēju strādāt komandā un atrisināt problēmas, kas var rasties spēles izstrādes procesā.

+

Among Us

Izveidot spēles Among Us klonu, kurā spēlētāji strādā kopā vai viens pret otru, lai atklātu krāpniekus zvaigžņu kuģa komandā, balstoties uz loģisko domāšanu un komandas darbu.

Among Us

Apraksts

Among Us ir spēle, kurā spēlētāji atrodas kosmiskajā kuģī, un katrs no tiem pilda savu lomu, kas nosaka to mērķus spēlē. Lielākā daļa komandas ir ekipāžas locekļi, kuru mērķis ir veikt kuģa uzturēšanas uzdevumus, bet starp viņiem slēpjas arī krāpnieki (impostori), kuru mērķis ir traucēt ekipāžas darbu un "izslēgt" citus spēlētājus. Spēle prasa loģiskās domāšanas prasmes, komandas darbu un spēju pārliecināt citus, veicot izmeklēšanu un balsojot, lai atklātu krāpniekus.

Kas tiks apgūts
 • Sociālā mijiedarbība un komunikācija: Apgūsi, kā veidot spēles, kas veicina komunikāciju un sociālo mijiedarbību starp spēlētājiem, attīstot komandas darba un pārliecināšanas prasmes.
 • Loģiskās domāšanas un dedukcijas prasmes: Attīstīsi prasmes loģiski analizēt informāciju un veikt secinājumus, lai pieņemtu lēmumus, balstoties uz spēles gaitā iegūtajiem pierādījumiem un argumentiem.
 • Programmēšanas un spēļu dizaina pamati: Iemācīsies izstrādāt spēļu mehāniku un scenārijus, kas nepieciešami, lai radītu aizraujošu un iesaistošu spēles pieredzi.
 • Kritiskā domāšana un problēmu risināšana: Apgūsi, kā identificēt problēmas un attīstīt stratēģijas to risināšanai, veicinot spējas pieņemt pārdomātus lēmumus stresa situācijās.

+

Plague Inc.

Izstrādāt stratēģiskās simulācijas spēles Plague Inc. klonu. Spēlētājiem jāizstrādā un jāvada slimības izplatīšanās, lai inficētu un iznīcinātu cilvēci, vienlaikus pielāgojoties pasaulē veiktajiem mēģinājumiem to apturēt.

Plague Inc.

Apraksts

Stratēģiskās simulācijas spēle Plague Inc. ir viena no populārākajām spēlēm. Šajā spēlē spēlētāji kļūst par slimības izplatītājiem, kuru mērķis ir attīstīt un izplatīt epidēmiju visā pasaulē. Spēlētājiem jāizvēlas slimības veids, jāattīsta tās īpašības un jāpielāgo stratēģijas, lai pārvarētu cilvēku aizsardzības pasākumus un ģeogrāfiskos šķēršļus. Spēlē ir svarīgi plānot un izmantot resursus, lai efektīvi izplatītu slimību un pielāgotos mainīgajai situācijai pasaulē.

Kas tiks apgūts
 • Kompleksas sistēmas un simulācijas izpratne: Apgūsi, kā veidot simulācijas spēles, kas modelē reālas sistēmas un procesus, piemēram, slimību izplatīšanās un sabiedrības reakcijas mehāniku.
 • Stratēģiskā plānošana un resursu pārvaldība: Attīstīsi prasmes stratēģiski plānot un pārvaldīt resursus, lai sasniegtu spēles mērķus un pielāgotos dinamiskajai videi.
 • Programmēšanas un loģikas prasmes: Iemācīsies izmantot programmēšanu, lai izveidotu kompleksu spēles loģiku, kas atspoguļo slimības evolūciju un mijiedarbību ar cilvēku populāciju.
 • Analītiskā domāšana un problēmu risināšana: Apgūsi, kā analizēt situācijas un attīstīt efektīvas stratēģijas, lai pārvarētu izaicinājumus un sasniegtu spēles mērķi.

+

Recepšu lietotne

Izstrādāt tīmekļa lietotni, kas piedāvā lietotājiem iespēju ne tikai pievienot un dalīties ar savām iecienītākajām receptēm, bet arī vērtēt citu receptes. Izveidojot dinamisku un interaktīvu kopienu ēdiena gatavošanas entuziastiem.

Recepšu lietotne

Apraksts

Recepšu lietotne ir interaktīva platforma, kurā bērni, jaunieši un viņu ģimenes var pievienot un apskatīt dažādas receptes. Lietotāji var augšupielādēt savu recepšu aprakstus, attēlus un pat video, kā arī dalīties padomiem un pieredzi. Citas funkcijas ietver receptes meklēšanu pēc kategorijām, sastāvdaļām vai grūtības pakāpes un lietotāju atsauksmju un zvaigžņu vērtējumu sistēmu. Platforma veicina kopienas veidošanu, ļaujot lietotājiem komentēt un dalīties ar receptēm sociālajos tīklos.

Kas tiks apgūts
 • Mājas lapas izstrāde un datu pārvaldība: Apgūsi, kā izveidot mājas lapas un pārvaldīt datubāzes, lai glabātu un parādītu receptes un lietotāju atsauksmes.
 • Lietotāja pieredzes (UX) un saskarnes (UI) dizains: Iemācīsies, kā izveidot viegli lietojamu un pievilcīgu lietotāja saskarni, kas receptes meklēšanu un dalīšanos padara vieglu un patīkamu.
 • Interaktīvo funkciju programmēšana: Attīstīsi prasmes programmēt mājas lapas funkcionalitātes, piemēram, meklēšanas algoritmus, lietotāju reģistrāciju un vērtējumu sistēmas.
 • Digitālās komunikācijas un sociālo mediju integrācija: Apgūsi, kā veiksmīgi integrēt lietotni ar sociālajiem tīkliem, lai veicinātu lietotāju aktivitāti un dalīšanos ar saturu.

+

Pasākumu plānošanas lietotne

Izveidot lietotni, kas ļauj lietotājiem plānot un organizēt pasākumus, vienkāršojot uzaicinājumu sūtīšanu, dalībnieku reģistrāciju un pasākuma detaļu organizēšanu.

Pasākumu plānošanas lietotne

Apraksts

Pasākumu plānošanas lietotne ir platforma, kas piedāvā rīkus un funkcijas pasākumu organizēšanai un pārvaldībai. Lietotāji var izveidot pasākuma lapas, pievienot informāciju par norises vietu, laiku un programmu, sūtīt digitālu ielūgumu un sekot līdzi dalībnieku reģistrācijai. Lietotne ļauj arī koordinēt dažādas pasākuma detaļas, piemēram, ēdināšanu, transportu un izklaides programmu, nodrošinot vienkāršu un efektīvu plānošanas procesu. Papildus lietotnē varēs saņemt atsauksmes un analīzi pēc pasākuma norises, palīdzot uzlabot nākamo pasākumu organizēšanu.

Kas tiks apgūts
 • Lietotnes dizaina un plānošanas prasmes: Apgūsi, kā izstrādāt un strukturēt lietotni, kas atbilst lietotāju vajadzībām pasākumu plānošanā un pārvaldībā.
 • Datu bāzes un lietotāja pārvaldības sistēmas izstrāde: Iemācīsies, kā izveidot un pārvaldīt datu bāzi dalībnieku reģistrācijai, pasākuma detaļām un lietotāju atsauksmēm.
 • Tīkla un komunikācijas tehnoloģijas: Paplašināsi zināšanas par tīkla tehnoloģijām, kas atvieglos e-pasta, sociālo mediju un citu tiešsaistes komunikācijas veidu integrāciju.
 • Analītiskās un kritiskās domāšanas prasmes: Apgūsi, kā analizēt lietotāju vajadzības un atsauksmes, lai optimizētu lietotnes funkcionalitāti un uzlabotu lietotāja pieredzi.

+

Kur notiek mācības?

Viss mācību process notiek 100% tiešsaistē.

Cik ilgas ir mācības?

Mācībām ir neierobežots ilgums - mācies tik ilgi, cik vien vēlies! Mācības sastāv no moduļiem, kur sarežģītākā moduļa izpildei un iesniegšanai dotas 7 dienas, citiem uzdevumiem ir īsāki iesniegšanas termiņi. Ja nevarēsi uzdevumu iesniegt laikā, būs iespēja saņemt mentoru atbalstu tā izpildei. Tās ir neierobežotas iespējas apgūt programmēšanu, strādājot grupā!

Pieredze, kas
veicina izaugsmi!

Nodrošini sev vietu "Nākotnes tehnoloģiju
līderu akadēmijā" jau šodien!

Reģistrējies šodien!
Designed & Developed by Minimize